Pagina's

vrijdag 17 december 2010

Het nieuwe kantelen

Sinclair C5 (1985)


2010


CarverSegway met de new wheels de 'Tweels'


Segway 2-SeaterUit Groningen de DrymerTerug naar de basis maar dan met wiel: http://www.freecross.de/

vrijdag 15 oktober 2010

De Huurhypotheek

De Huurhypotheek
De hypotheekrenteaftrek is reeds lang zijn doel voorbij geschoten, en de politiek is steeds meer bereidt om er aan te tornen. Maar of het de komende jaren nou het beste moment daarvoor is? Enkel erover praten heeft al een negatief effect, en maakt de bouw niet blij. Misschien is het dan ook beter om het tijdens een economische piek in een keer af te schaffen.

Liberalisering van de huren lijkt ook steeds meer door de politiek te worden aanvaard. Men durft zelfs het woord 'scheefwonen' in de mond te nemen. De afstand naar de woningmarkt is voor starters tamelijk groot en schaarse sociale huurwoningen worden pas na jaren wachten toegewezen. Voldoen vaak – zeker gaandeweg de tijd – niet aan de persoonlijke omstandigheden en/of staan op de verkeerde plek. De doorstroming zit al decennia op slot.

Huur of koop?
Huren is prima maar uiteindelijk zou een stukje kapitaal opbouwen mijns inziens als leidraad moeten dienen, al was het maar vanwege de toenemende vraag om zelfredzaamheid. En om dit sparen en de doorstroming van de woningmarkt te stimuleren heb ik een nieuwe spaarvorm bedacht: de Huurhypotheek.

Hoe dan?
Toets periodiek de inkomsten van huurders. ±30% van het inkomen is acceptabel om te verwonen. Flexibiliseer de huren en koppel die aan het inkomen, maar handhaaf de lage huurprijs. Het bedrag wat die huurprijs overstijgt zetten we weg op een vaste rekening. Net zoiets als met de levensloopregeling.

  • Rekenvoorbeeld: Maandinkomen Euro 1800,- / 30% = toetsingsbedrag 600,-
  • Dus 600,- minus (huur volgens puntenstelsel) 400,- = 200,- overschot naar vaste rekening.

Woonloopregeling

De vaste rekening groeit gestaag door de maandstortingen en de rente, opname kan natuurlijk enkel ten bate van een reguliere hypotheek. Dit nopt huurders om op een gegeven moment over te gaan tot kopen, zodat er huurhuizen vrijvallen ten gunste van degene die daar naarstig naar op zoek zijn. Het geeft ze, zeker wanneer hun inkomen groeit, een mogelijkheid om een startbedrag te vergaren.

Waarom: omdat het woningbezitters en huurders meer gelijk aan elkaar stelt – zeker zolang de HRA nog bestaat – is dit systeem een stuk rechtvaardiger. En daarnaast trekt het wellicht de hopeloos stagnerende woningmarkt weer vlot.

zaterdag 2 oktober 2010

De Spreekzone

De SAMS prijs is weer, zoals ieder jaar rond deze tijd. "De wat?" zult u wellicht zeggen. SAMS staat voor Stedelijke Adviesraad Multiculturele Stad en doet iets met bruggebouwen tussen culturen, best nuttig voor een multiculturele stad zoals Haarlem. Twee jaar terug heb ik enthousiast een hele rits ideeën, zoals de 'Haarlems Twist', 'De Wandeling' en de 'NY aan het Spaarne' ingediend. Maar volledig terecht won een veel beter idee. Daarna was het bij mij een beetje weggezakt maar aangemoedigd door derden en het belang inziend dat een tafel vol ideeën inspirerend werkt heb ik mij laten verleiden om wederom een idee in te zenden. 

De Spreekzone

In Londen kwam ik in het Hyde Park het fenomeen 'Speakers' corner' tegen. Dat is een hoek waar  geïnteresseerden de ruimte krijgen om hun verhaal te doen. Een plek waar mensen van diverse pluimage en achtergronden op een respectvolle manier met elkaar  de woordelijke degens kunnen kruizen. Contacten kunnen leggen en ideeën uitwisselen.

In navolging hiervan zouden wij in ons stadspark de Hout een debat gebied kunnen creëren. Maak in het park lijnen die duidelijk het gebied markeren. Plaats 3 cirkelvormige leunhekken waar een aantal mensen tegelijk naar elkaar gericht aan kunnen plaatsnemen. Monteer in het midden een plaat op de grond met daarop de spelregels; een inspirerende tekst en/of de aanduiding 'Free Speaking Zone'.

Daarnaast zou ter promotie en aanmoediging (net als in het Amsterdamse Oosterpark) een Spreeksteen geplaatst kunnen worden. 'Men' zou dan periodiek – bv iedere eerste zondagmiddag van de maand – sprekers kunnen uitnodigen om hier op plaats te nemen, om een boeiend verhaal, een idee of een stelling in te brengen.


Ps. Jullie hebben nog tot 10 oktober om in te zenden.
Ik zou zeggen ...gewoon doen voor de leuk of nut.

maandag 27 september 2010

Tunnelvisie

De A208 – het stukje snelweg dat vanaf de Haarlemse Westelijke Randweg via de A22 naar de Velsertunnel loopt – is vorige week na maanden eindelijk officieel heropend en is nu als de N208 gelabeld. Het is een prachtige weg geworden, stil en zelfs een stuk vriendelijker en groener oogend, zover je dat over een plak asfalt kan zeggen.

Deze weg leidt naar de Velsertunnel. Deze tunnel is eigenlijk een lange betonbak die in de jaren '50 van de vorige eeuw overdwars op de bodem van het Noordzeekanaal is gelegd. Het is één van de laatste tunnels met een doorrij hoogte van 4 meter max. die is opgenomen in het Europese snelwegennet. Door die combinatie van laagte en snelweg gaat het regelmatig fout.

Vooral chauffeurs van buiten de regio trappen er in, en wordt dus met enige regelmaat het plafond aan gort gereden. En dat ondanks dat er op alle toeritten een groot geel bord met een waarschuwingstekst staat. Het helpt volgens mij maar bar weinig.

Een oplossing zou kunnen zijn om al het vrachtverkeer door de Velsertunnel te verbieden en om te leiden naar de bijna paralel lopende Wijkertunnel, die is nieuw en dus een stuk hoger. Maar daardoor zou de verkeersdruk op eenvoudige wegen aan de oostzijde van de regio enorm toenemen, terwijl de industrie zich vooral aan de westzijde bevind.

Het zoveelste incident heeft mij uiteindelijk getriggerd om een bord te ontwerpen die de boodschap visueel helder aan alle voorbijgangers overbrengt. Rijkswaterstaat was aanvankelijk enthousiast maar aan het daadwerkelijk plaatsen blijken allerlei haken en ogen te zitten. De signalering langs wegen is namelijk strikt gereguleerd. En het is dus wachten tot de volgende klap en hopen dat het goed afloopt met enkel materiële schade en wellicht een deuk in een ego.Tunnel.jpg picture by Robert_Witlof

Ps. Het is voor andere weggebruikers goed om te weten dat er chauffeurs zijn uit de regio die doelbewust de regels aan hun laars lappen. Vanwege tijdwinst riskeren ze een boete en negeren de automatische hoogtesignalering en de stoptekens. Natuurlijk zit er een – uiterst kleine – marge tussen die 4 meter en de uiteindelijke hoogte, dat weten ze en dus suizen ze met 100 km per uur met krap centimeters ruimte door de tunnel. Daarnaast blijkt het plafond door de vele reparaties poreus te zijn en is het wachten tot de eerste platen losraken en naar beneden komen.

Tip dus: neem de pont of de sluizen en als je dan toch perse door de tunnel wilt, houd dan bij elke vrachtwagen meer dan voldoende afstand.
Update: Interview RTV-NH vrijdag 3 december 2010 Radio Editie Zuid


vrijdag 17 september 2010

De Neolithische RevolutieDe Neolithische periode kenmerkt zich door het feit dat we na duizenden jaren als jager-verzamelaar op deze aardkloot te hebben rond gelopen om in onze voedselbehoefte te voorzien ons zijn gaan werpen op het verbouwen van gewassen. Nou was het mij al bekend dat paleontologen aan een opgegraven fossiele gebit kunnen zien of het ouder is dan 10.000 jaar, want we zijn sindsdien een smak eenzijdige koolhydraten (lees suikers) gaan verorberen, daar lusten de honden geen brood van.

Naast die rotte tanden en de overduidelijke obesitas toename betekende de revolutie een ware ommekeer in het bestaan van de Homo Sapiens. Het boek 'De akkers van Pandora' van Spencer Wells had dan ook, toen het eenmaal in de schappen lag, mijn warme belangstelling.

Het is best een aardig boek, zeer gedetailleerd en vol met wetenschappelijke feiten. Daar moet jaren van onderzoek aan vooraf zijn gegaan. Hij splits het op in diverse boeiende hoofdstukken, vanaf de uitleg hoe het zo komt tot aan de verstrekkende gevolgen.

Gedwongen door de klimaatveranderingen en een kleine ijstijd zijn we gaan boeren, blijven hangen op één stek en samen gaan wonen in groeiende gemeenschappen met de daarmee gepaard gaande behoeftes. Ons denken en doen is daardoor sterk veranderd en volgens Wells niet enkel onze vezels maar zelfs onze genen. Maar om nou te stellen dat we er zelfs de terroristen aan te danken hebben vind ik wel een beetje ver gaan.

Natuurlijk is er sprake van overbevolking, een eenzijdig zetmeel rijk (rijst, aardappels, mais, koren) voedingspatroon en onvoldoende beweging voor het effectieve verbrandingssysteem van het menselijk lichaam. Evolutionair zijn we gewend aan 150 mensen om ons heen maar tegenwoordig proppen we onszelf massaal samen in drukke steden.

Daar waar de goden er waren om het onbekende te duiden is ie veranderd in een sturende mysticus. Natuurlijk heeft de nadruk op de logica en de individualisering de toon in onze maatschappij gezet, de mythos hebben we losgelaten en hoewel er ook wel een sterke toenemende hang naar zingeving is waar te nemen, gaat het mij te ver om de omslag naar landbouw en de daarop volgende grote veranderingen als kapstok te gebruiken om daar het fundamentalisme aan op te hangen. Maar verder een sterk verhelderend non-fictie boek en de moeite waard van het lezen.

maandag 13 september 2010

London beach
Een paar dagen Londen en ook daar kennen ze, tot mijn eigen verrassing, eb & vloed en dus zandkastelen bouwen. Het was duur doch druk, de Engelsen natuurlijk smakeloos en het leek of er een armoede bom was ontploft.

Maar verder was het vooral leuk en ontspannend. De tijd leek traag, de afstanden kort maar dat kwam waarschijnlijk vooral door de uitstekende werking van de metro. De medewerkers dachten er iets anders over want op de laatste dag was er een massale staking en stond de tube vooral stil en krioelde de straten.

Het leukste van de trip was wel dat we hebben gelopen naar ons eigen stationnetje 'Santpoort-Noord', via Brussel met de Eurostar door de tunnel om vervolgens om de hoek van ons Hotel in Centraal London weer uit te stappen. Heerlijk relax reizen, veel turen en gelezen.