Pagina's

vrijdag 15 oktober 2010

De Huurhypotheek

De Huurhypotheek
De hypotheekrenteaftrek is reeds lang zijn doel voorbij geschoten, en de politiek is steeds meer bereidt om er aan te tornen. Maar of het de komende jaren nou het beste moment daarvoor is? Enkel erover praten heeft al een negatief effect, en maakt de bouw niet blij. Misschien is het dan ook beter om het tijdens een economische piek in een keer af te schaffen.

Liberalisering van de huren lijkt ook steeds meer door de politiek te worden aanvaard. Men durft zelfs het woord 'scheefwonen' in de mond te nemen. De afstand naar de woningmarkt is voor starters tamelijk groot en schaarse sociale huurwoningen worden pas na jaren wachten toegewezen. Voldoen vaak – zeker gaandeweg de tijd – niet aan de persoonlijke omstandigheden en/of staan op de verkeerde plek. De doorstroming zit al decennia op slot.

Huur of koop?
Huren is prima maar uiteindelijk zou een stukje kapitaal opbouwen mijns inziens als leidraad moeten dienen, al was het maar vanwege de toenemende vraag om zelfredzaamheid. En om dit sparen en de doorstroming van de woningmarkt te stimuleren heb ik een nieuwe spaarvorm bedacht: de Huurhypotheek.

Hoe dan?
Toets periodiek de inkomsten van huurders. ±30% van het inkomen is acceptabel om te verwonen. Flexibiliseer de huren en koppel die aan het inkomen, maar handhaaf de lage huurprijs. Het bedrag wat die huurprijs overstijgt zetten we weg op een vaste rekening. Net zoiets als met de levensloopregeling.

  • Rekenvoorbeeld: Maandinkomen Euro 1800,- / 30% = toetsingsbedrag 600,-
  • Dus 600,- minus (huur volgens puntenstelsel) 400,- = 200,- overschot naar vaste rekening.

Woonloopregeling

De vaste rekening groeit gestaag door de maandstortingen en de rente, opname kan natuurlijk enkel ten bate van een reguliere hypotheek. Dit nopt huurders om op een gegeven moment over te gaan tot kopen, zodat er huurhuizen vrijvallen ten gunste van degene die daar naarstig naar op zoek zijn. Het geeft ze, zeker wanneer hun inkomen groeit, een mogelijkheid om een startbedrag te vergaren.

Waarom: omdat het woningbezitters en huurders meer gelijk aan elkaar stelt – zeker zolang de HRA nog bestaat – is dit systeem een stuk rechtvaardiger. En daarnaast trekt het wellicht de hopeloos stagnerende woningmarkt weer vlot.

zaterdag 2 oktober 2010

De Spreekzone

De SAMS prijs is weer, zoals ieder jaar rond deze tijd. "De wat?" zult u wellicht zeggen. SAMS staat voor Stedelijke Adviesraad Multiculturele Stad en doet iets met bruggebouwen tussen culturen, best nuttig voor een multiculturele stad zoals Haarlem. Twee jaar terug heb ik enthousiast een hele rits ideeën, zoals de 'Haarlems Twist', 'De Wandeling' en de 'NY aan het Spaarne' ingediend. Maar volledig terecht won een veel beter idee. Daarna was het bij mij een beetje weggezakt maar aangemoedigd door derden en het belang inziend dat een tafel vol ideeën inspirerend werkt heb ik mij laten verleiden om wederom een idee in te zenden. 

De Spreekzone

In Londen kwam ik in het Hyde Park het fenomeen 'Speakers' corner' tegen. Dat is een hoek waar  geïnteresseerden de ruimte krijgen om hun verhaal te doen. Een plek waar mensen van diverse pluimage en achtergronden op een respectvolle manier met elkaar  de woordelijke degens kunnen kruizen. Contacten kunnen leggen en ideeën uitwisselen.

In navolging hiervan zouden wij in ons stadspark de Hout een debat gebied kunnen creëren. Maak in het park lijnen die duidelijk het gebied markeren. Plaats 3 cirkelvormige leunhekken waar een aantal mensen tegelijk naar elkaar gericht aan kunnen plaatsnemen. Monteer in het midden een plaat op de grond met daarop de spelregels; een inspirerende tekst en/of de aanduiding 'Free Speaking Zone'.

Daarnaast zou ter promotie en aanmoediging (net als in het Amsterdamse Oosterpark) een Spreeksteen geplaatst kunnen worden. 'Men' zou dan periodiek – bv iedere eerste zondagmiddag van de maand – sprekers kunnen uitnodigen om hier op plaats te nemen, om een boeiend verhaal, een idee of een stelling in te brengen.


Ps. Jullie hebben nog tot 10 oktober om in te zenden.
Ik zou zeggen ...gewoon doen voor de leuk of nut.