Pagina's

dinsdag 18 januari 2011


Visie op Velsen 2025
De regio Velsen is een boeiende omgeving. In een postzegelformaat vind je de diversiteit van Nederland. Zee, haven en sluis, naast diverse ambachten de zware industrie, maar ook natuur in de vorm van water, zand en groen. Een aantal woonkernen met ieder hun eigen karakter, die saamhorig de gemeenschap vormen. Alom een interessant gebied met veel mogelijkheden.

College en Raad staan voor een uitdagende toekomst en heeft daarom de inbreng van de inwoners gevraagd. Het ontwikkelen van een visie met het liefst natuurlijk een breed draagvlak. Daarom was ik gisteren, met goed burgerzin en samen met nog ±80 anderen Velsenaren, naar de bijeenkomst 'Visie op Velsen 2025' op het stadhuis getogen.

De niet 'lullen maar poetsen' arbeidsethos in IJmuiden is bewonderenswaardig, maar bezien de mondiale ontwikkelingen en de weerslag daarvan op Velsen, vragen mijns inziens om een sterke sprong voorwaarts. Mijn visie is helder, naast dat wonen & werken belangrijk zijn moet Velsen meer inzetten op Toerisme en innovatie. En daar heb je een dynamisch bestuur en invloed voor nodig.

'Men' probeert al jaren één IJmond gemeenschap met Beverwijk en Heemskerk te vormen, en hoewel die in vogelvlucht logisch lijkt, blijkt keer op keer het sentiment in de weg te zitten. En dat is natuurlijk ook helemaal niet zo gek, Heemskerk heeft als oude burcht weinig van doen met een haven en daarnaast bezitten ze een eigen strand. Dus hoewel buren, zoekt men elkaar maar zelden echt op. Eigenlijk wil de zee turende IJmuidenaar het niet weten, maar eigenlijk hebben ze meer overeenkomsten met het 'arrogante' Amsterdam dan men lief is.

Ik poneerde uitdagend de kreet "IJmuiden = Amsterdam aan Zee", wat het wel verwachtte nodige boegeroep uit de goegemeente opriep. Gelukkig werd mijn stelling door Hans van Wijk, van het EZ A'dam, krachtig onderstreept. Mijn opmerking werd overigens later op de avond met een geniale kwinkslag door burgermeester Franc Weerwind vertaald naar "Amsterdam is eigenlijk IJmond-Binnen"

Amsterdam zoekt naarstig naar expansie en IJmuiden naar hun plek in een veranderende wereld. Het lijkt mij duidelijk dat een samenwerking tussen beide een win-win situatie oplevert. IJmuiden als navelstreng met de wereld, een doe-gemeente waar het goed toeven is, een kweekvijver voor innovatie.

Velsen heeft een Technische Hogeschool nodig, waar gewerkt en gestudeerd kan worden aan innovatieve concepten als: duurzaamheid, cradle-to-cradle, kweekvis, energie, zoet-/zoutwater vraagstukken. Waar in de directe omgeving start-ups worden gestimuleerd en ondersteund. Waar kleine bedrijfjes met korte lijnen naar kennis en kunde wellicht tot Zuid-As waardige bedrijven kunnen doorgroeien.

Het wordt tijd dat de grijze meute hun bezwaren opzij zet en hun hakken uit het zand haalt om de ontwikkelingen in het belang van volgende generaties een serieuze kans te bieden. Anderzijds moeten de bestuurders natuurlijk wel met goede argumenten en een helder verhaal op tafel komen.

Maar misschien moeten ze eerst samen wat vaker badderen en aan elkaar snuffelen, dan komt het vast allemaal goed.

----------------

Regionale ideeën:

  • Spaarnwoude kan uitgroeien tot een stadspark met allure
  • Vervangings hoogbouw met een fabuleus uitzicht is goed mogelijk
  • Het brede strand leent zich uitstekend voor de grove recreatie
  • Het nabij gelegen circuit van Zandvoort zou uitstekend als testbaan voor mobiliteit 2.0 kunnen dienen
  • Een GVB lightrail van de dam tot aan het strand zou IJmuiden ontsluiten
  • Maak van de Kanaaldijk enerzijds een vrij baan voor het vrachtverkeer, en daarnaast een promenade met uitzicht op de sluizen en de vlammende hoogovens, parkeerplaatsen en winkels maken het flaneren af.