Pagina's

vrijdag 15 oktober 2010

De Huurhypotheek

De Huurhypotheek
De hypotheekrenteaftrek is reeds lang zijn doel voorbij geschoten, en de politiek is steeds meer bereidt om er aan te tornen. Maar of het de komende jaren nou het beste moment daarvoor is? Enkel erover praten heeft al een negatief effect, en maakt de bouw niet blij. Misschien is het dan ook beter om het tijdens een economische piek in een keer af te schaffen.

Liberalisering van de huren lijkt ook steeds meer door de politiek te worden aanvaard. Men durft zelfs het woord 'scheefwonen' in de mond te nemen. De afstand naar de woningmarkt is voor starters tamelijk groot en schaarse sociale huurwoningen worden pas na jaren wachten toegewezen. Voldoen vaak – zeker gaandeweg de tijd – niet aan de persoonlijke omstandigheden en/of staan op de verkeerde plek. De doorstroming zit al decennia op slot.

Huur of koop?
Huren is prima maar uiteindelijk zou een stukje kapitaal opbouwen mijns inziens als leidraad moeten dienen, al was het maar vanwege de toenemende vraag om zelfredzaamheid. En om dit sparen en de doorstroming van de woningmarkt te stimuleren heb ik een nieuwe spaarvorm bedacht: de Huurhypotheek.

Hoe dan?
Toets periodiek de inkomsten van huurders. ±30% van het inkomen is acceptabel om te verwonen. Flexibiliseer de huren en koppel die aan het inkomen, maar handhaaf de lage huurprijs. Het bedrag wat die huurprijs overstijgt zetten we weg op een vaste rekening. Net zoiets als met de levensloopregeling.

  • Rekenvoorbeeld: Maandinkomen Euro 1800,- / 30% = toetsingsbedrag 600,-
  • Dus 600,- minus (huur volgens puntenstelsel) 400,- = 200,- overschot naar vaste rekening.

Woonloopregeling

De vaste rekening groeit gestaag door de maandstortingen en de rente, opname kan natuurlijk enkel ten bate van een reguliere hypotheek. Dit nopt huurders om op een gegeven moment over te gaan tot kopen, zodat er huurhuizen vrijvallen ten gunste van degene die daar naarstig naar op zoek zijn. Het geeft ze, zeker wanneer hun inkomen groeit, een mogelijkheid om een startbedrag te vergaren.

Waarom: omdat het woningbezitters en huurders meer gelijk aan elkaar stelt – zeker zolang de HRA nog bestaat – is dit systeem een stuk rechtvaardiger. En daarnaast trekt het wellicht de hopeloos stagnerende woningmarkt weer vlot.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten